Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Wykaz Wód Rejonu VI

 

strona główna rejonu

Video Rejonu SSR Rrejonu VI Wykaz Kół w Rejonie  pliki do pobrania Wykaz Wod Rejonu VI

                

 

 


 

 

 Koło PZW

Opiekun wody: Rzek , zb. Otwartego

Zbiornika Licencyjnego

 

 

 

 18  Jastrzębie Miasto

 607   ROSZKÓW BOBROWY *

 

 

 31  Kuźnia Raciborska

 603   SIEDLISKO 1 i 2

 628   LANGER

 033 – od ujścia Suminy do granicy wód Okręgu (oba brzegi),  

 040   rz. RUDA z dopływami

 

 630  " Sołtysek "

   

 45  Racibórz Miasto

 033    – od ujścia rzeki Psiny do połączenia kanału Ulgi z Odrą (oba brzegi),

 619   SUDÓŁ

 642   BRZEZIE *

 655   STUDZIENNA

 

 46  Cobex SGL w Raciborzu

 604   ŁĘG

 033 – od połączenia kanału Ulgi z Odrą do promu w Ciechowicach (oba brzegi),

 

 

 48  Radlin

 

  007  ODRA l , III  *

 

 49  Rybnik

  040   rz. RUDA z dopływami

  611   WIELOPOLE

  612   PNIOWIEC

  613   GZEL

 

 

  50  Rydułtowy

  601   NIEBOCZOWY *

  631   ZAWALISKO

  033 – brzeg od strony Ligoty Tworkowskiej (od stawu w Wielikącie) do żwirowni Brzezie”.

 

 

 62  Wodzisław Śląski

  008   BUKÓW l , II *

  641   SZACHTA

 

 

 68  Zebrzydowice

 

  668   rz. PIOTRÓWKA z dopływami

  669   rz . OLZA z dopływami nie

           wymienionymi w wykazie

 

 643 " Młyńszczok "

 

 74  Niedobczyce

 

 648   " Gzel Mały "

 77  Zofiówka

  606   ROSZKÓW NOWY

 

 78  JAS-MOS

  638   ŚREDNI BUKOWSKI

 610  " Buków "

 81  ZDRÓJ-JASTRZĘBIE 

  007   ODRA I , III *

 639 " Plaża"

 83  Boguszowice

  617   PAPIEROK

 

 96  Czerwionka

  625   TAMA 

  626   RZĘDÓWKA

 

 102  Żory

  039   rz. RUDA z dopływami

  615   ERG

 

 

 105  Silesia Rybnik

  039   rz. RUDA z dopływami

  039a  rz. RUDA

  608   PARUSZOWIEC

 

 109  Krzyżanowice

  618   HORNIOK

  622   POD TORAMI - KALNY

  623   ROGAL - BRUDNY

  627  ROSZKÓW   *

  033 – lewy brzeg Odry od Chałupek do ujścia Psiny,

 

 652   " Trzeciok "

 110 1-go Maja - Wodzisław

  616  ODRA II

  668   rz. PIOTRÓWKA z dopływami

 

 

 

  111  Olza

  633   OLZA l

  633   rz OLZA

 

 632  " Olza "

  124  Borynia

  617   PAPIEROK

 

  125  K.W.K Chwałowice

  640   PODKOŚCIELE

 614  " Moczydła "

  126  Odra

 033  – prawy brzeg Odry od ujścia Olzy do kanału Ulga,           

 

 638  " Sazan "

  

 

 *  uwaga  zbiornik dopuszczony do wędkowania z łodzi

 

 

Uchwała nr 46/2017

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

z dnia 20.07.2017 r.


w sprawie: zmiany w uchwale nr 23/2002 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.06.2002 r. w sprawie ustanowienia gospodarzy wód

 

 

 Na podstawie § 46 pkt 10, 15 Statutu PZW z  dn. 19.10.2007 r.

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach

uchwala:

§ 1

 

Postanawia wprowadzić zmianę w uchwale nr 23/2002 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 27.06.2002 r. w sprawie ustanowienia gospodarzy wód.

Paragraf 4 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

 

Zgodnie z ustaleniem Rejonu VI, opiekę nad poszczególnymi odcinkami rzeki Odry sprawować będą:

 

Koło PZW nr 109 Krzyżanowice – lewy brzeg Odry od Chałupek do ujścia Psiny,

Koło PZW nr 126 Odra – prawy brzeg Odry od ujścia Olzy do kanału Ulga,

Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto – od ujścia rzeki Psiny do połączenia kanału Ulgi z Odrą (oba brzegi),

Koło PZW nr 46 SGL Carbon Polska S.A. – od połączenia kanału Ulgi z Odrą do promu w Ciechowicach (oba brzegi),

Koło PZW nr 31 Kuźnia Raciborska – od ujścia Suminy do granicy wód Okręgu (oba brzegi),

Koło PZW nr 50 Rydułtowy – brzeg od strony Ligoty Tworkowskiej (od stawu w Wielikącie) do żwirowni Brzezie”.

 

Pozostałe zapisy uchwały zachowują swoją ważność.

 

 § 2

 

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO oraz zarządom kół PZW wymienionych w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

uchwala nr 46/2017 ZO w sprawie zmiany w uchwale nr 23/2002 Zarzadu Okregu PZW w Katowicach z dnia 27.06.2002 r w sprawie ustanowienia gospodarzy wód